Tappisarvikisa kilpaillaan 7.12.2018 Juukassa. Kokeen keskuspaikkana on Ukkohirvi .

Järjestämisvastuussa on Pohjois-Karjalan karhukoirayhdistys ry

  

Ottelutoimikunta

Puheenjohtaja: Ismo Parkkinen
Majoitus: Tero Hyykky
Maastomestari: Jussi Harinen
Tiedotus: Sami Hyppönen ja Jouni Kärki
Seppo Puustinen
Timo Piipponen
Jukka Behm


Alla on otteita Tappisarvi kilpailun järjestämisohjeesta liittyen koirien valintaan ja ilmoittautumiseen
Tässä on linkki koko ohjeeseen järjestämisohje


kohta 5
Koirien iän on oltava joulukuun 1.päivänä alle 30 kuukautta. Mikäli koira on kilpailupäivänä täyttänyt 15 kk,
tulee sen olla palkittu koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun hyvä (H) palkinnolla.
Alle 15 kk. ikäinen koira voi osallistua Tappisarvikisaan ilman näyttelytulosta. Koiralla tulee olla suoritettuna
HIRV.1 tulos ennen täytettyään 24 kuukautta voidakseen tulla valituksi kisaan.
Kilpailuun valitaan 14 koiraa seuraavassa järjestyksessä:
1. Kuluneella kaudella 2 x HIRV 1 tuloksen saavuttaneet karjalankarhukoirat tulosten perusteella. Koiran
toinen tulos voi olla koko kauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta. Saman pistemäärän saavuttaneista
koirista valitaan se joka on haukkunut iältään nuorempana HIRV.1 tuloksen.
2. Kuluneella ja edelliskaudella 2xHIRV1 tuloksen saavuttaneet karjalankarhukoirat tulosten perusteella
Koiran toinen tulos voi olla koko kauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta
3. Kuluneella kaudella yhden HIRV1 tuloksen saavuttaneet karjalankarhukoirat tuloksen perusteella, tulos ei
voi olla koko kauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta.
Tappisarvikisassa on nartuilla kolme kiintiöpaikkaa. Kisaan valittavien narttujen tulee täyttää edellä mainitut
kriteerit. Mikäli Tappisarvikisaan on ilmoittautunut vähemmän kuin 3 narttua, paikat täytetään uroksilla.
Valituksi tullut koira voi osallistua tappisarvikisaan vain kerran.Koirien valinnan tappisarvikisaan suorittaa
kilpailutoimikunta tehtyjen kirjallisten ilmoittautumisten perusteella. Kilpailutoimikunta nimeää tarpeelliseksi
katsomansa määrän varakoiria, mainittua valintamenettelyä noudattaen.

kohta 6.
Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kilpailua.
Koiranomistaja, jonka on oltava SPJ:n jäsen, ilmoittaa kisan järjestävälle kilpailutoimikunnalle kirjallisesti:
­ koiransa nimen, rekisterinumeron ja syntymäajan
­ kilpailuun vaadittavat koe­ ja näyttelytulokset.
­ omat yhteystietonsa myös kotipaikkansa (kunta/kaupunki).
­ yhden kokeneen, hyvän kunnon omaavan ryhmätuomarikelpoisen tuomarin
Koiranomistaja vastaa tietojen oikeellisuudesta
Kilpailutoimikunta on velvollinen ilmoittamaan riittävän ajoissa kaikille tappisarvikisaan ilmoittautuneille
sinne valitut koirat. Samalla se antaa osallistujille yleiset ohjeet, kuten opastuksen kilpailupaikalle, miten
kilpailupaikalla toimitaan ja miten osanottomaksu suoritetaan.
Kaakon Nettipalvelu