Pohjois-Karjalan Karhukoirayhdistys ry
Pohjois-Karjalan Karhukoirayhdistys ry Pohjois-Karjalan Karhukoirayhdistys ry
POHJOIS-KARJALAN KARHUKOIRAYHDISTYS

Ajankohtaista


HIRV koekauden kestävän kokeen järjestäminen     Takaisin edelliselle sivulle


Kokokaudenkokeeseen ilmoittautuminen

Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle kennelpiirin nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä klo. 20 mennessä. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella arvostelu aloitetaan. Ylituomari kirjaa ilmoittautumisen ja kirjaa ohjeistuksen ajankohdan kokeen tietoihin. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä, tämän jälkeen tehdään lisäksi ilmoitus sähköisesti ilmoittajan toimesta, poikkeustapauksissa ilmoituksen voi tehdä myös ylituomari. 

Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden. Ylituomari tarkistaa palkintotuomareiden arvosteluoikeuden ja hyväksyy ryhmän. Koe on aloitettava Pohjois-Karjalan kennelpiirin alueella. Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee tuomariryhmän puhelimitse antaa päivän koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jossa ovat henkilökohtaisesti paikalla ylituomari, koiranohjaaja ja vähintään toinen palkintotuomari. Kokeen purkutilaisuus tulee pitää välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta. Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan.

Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.

Ilmoittautuminen: 

Soita ensiksi ylituomarille, jonka haluat kokeeseen, sen jälkeen ylituomarin ohjeen mukaan sähköinen ilmoittautuminen https://koiratietokanta.fi/kokokauden.html

- Valitse HIRV koko koekauden kokeet

- Valitse Piiri

- Valitse Ilmoittaudu koko koekauden kokeeseen 

Avautuva valikko Valitse YT

- Listalta valitaan YT

- Syötä koiran rekisterinumero tai etsi koira

- Syötä pyydetyt tiedot

-Tarkista

-Tallenna

-Lähetä

Huom!

Kennelpiirin määräämä osallistumismaksu 15 € tulee olla suoritettu ennen kokeen purkutilaisuuteen menoa. Koemaksu maksetaan kennelpiirin tilille FI97 1040 3000 3439 33. Viite 32010

Lista ylituomareista ja tämä sama ohje: 

https://www.pohjois-karjalankennelpiiri.fi/tapahtumat/kokeet

 

Pohjois-Karjalan Karhukoirayhdistys
pj. Ismo Parkkinen
Juhontie 9
83900 Juuka

is.parkkinen(at)gmail.com
p.0405937752


Sastan logo
Klikkaa kuvaa päästäksesi Sastan verkkokauppaan

Sasta on Pohjois-Karjalan karhukoirayhdistys ry:n pääyhteistyökumppani vuodesta 2020

Kotisivut yhdistykselle tekee Kaakon Nettipalvelu Oy